Quedes exempt de pagar la quota d’ingrés corresponent.