Reproducció de documents

Pots fer reproduccions de llibres i revistes moderns amb la fotocopiadora d’autoservei que funciona amb monedes i amb targetes recarregables que pots adquirir al taulell per 1 €.

Per reproduir fons i col·leccions patrimonials, els documents exclosos de préstec, o aquells que es trobin en mal estat de conservació, és necessari demanar autorització i encarregar-nos la reproducció.

D’acord amb la normativa vigent de protecció dels drets de propietat intel·lectual, no és permesa la reproducció de les obres que mantenen la vigència de drets de reproducció. Està permesa la reproducció d’obres exhaurides, col·leccions retrospectives i publicacions no subjectes a la propietat intel·lectual amb finalitats d’ús personal i per a la investigació, sempre que s’acrediti aquesta circumstància. El personal de la biblioteca t’atendrà i et facilitarà els formularis d’autorització i declaració d’ús.

Pots contactar amb nosaltres completant el formulari, per telèfon (93 343 61 20), per correu electrònic a (biblioteca@ateneubcn.cat), o bé adreçar-te al taulell d’informació de la Biblioteca.

TARIFES PER A INVESTIGACIÓ (IVA INCLÒS)

Socis de l’Ateneu Barcelonès Persones externes
 
Monografies i publicacions periòdiques
Fotocòpies (unitat) 0,10 € 0,15 €
Escàner pla (unitat) 0,40 € 0,60 €
Escàner d’àrea (unitat) 1,00 € 1,50 €
Enregistraments sonors i de vídeo
Reproducció a partir de cinta analògica 0,80 €/minut 1 €/minut
Reproducció a partir de fitxer digital 0,40 €/minut 0,60 €/minut

 

TARIFES PER A USOS COMERCIALS (IVA INCLÒS)

Socis de l’Ateneu Barcelonès Persones externes
 
Fotografia o reproducció de material textual
Ús editorial (preu tirada) 36,80 € 73,50 €
Ús en comunicació i publicitat 73,50 € 147,00 €
Enregistraments sonors i de vídeo
Ús editorial (preu tirada) 14,80 € 37,30 €
Ús en comunicació i publicitat 14,80 € 73,50 €

 

Ateneubcn.cat participa al Programa KIT DIGITAL, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Kit digital