Carme Gual Via

Càrrec: Vocal setena

Des del 2022 és coordinadora d’un programa Next Generation, gestionat per la DG de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya.

Va ser la directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (2017 – 2022). Membre del grup d’experts del Global University Network for Innovation. Llicenciada en Dret i Postgrau en Ciència Política per la Universitat de Barcelona, amb experiència en representació i comunicació institucional. Va treballar més de 25 anys a l’Ajuntament de Barcelona en diversos àmbits: directora de Projectes estratègics i Comunicació de Foment de Ciutat Vella, coordinadora de Relacions Internacionals del Departament d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona i assessora tècnica del Districte XI del departament de cooperació de l’Ajuntament.

Ateneubcn.cat participa al Programa KIT DIGITAL, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Kit digital