Quotes per a socis

Ser soci de l’Ateneu Barcelonès significa contribuir a reforçar i ampliar un dels projectes culturals i intel·lectuals més remarcables de Catalunya amb més de 150 anys d’història.

Amb un simple tràmit pots donar-te d’alta com a soci de l’Ateneu Barcelonès. Només cal que omplis la sol·licitud d’alta com a soci.

Socis individuals

La quota d’ingrés 65 €

La quota mensual 34 € (a abonar trimestralment, semestralment o anualment).

Gaudeix de desgravacions superiors al 60% en la teva declaració de renda per les aportacions anuals a l’entitat, segons la legislació vigent.

Un cop feta la sol·licitud, rebràs una confirmació i hauràs d’anar a l’administració de l’Ateneu (horari), on et farem el carnet de soci al moment.

Socis col·lectius

Alguns socis col·lectius han signat conveni amb una clàusula d’exempció de la quota d’ingrés, aplicable a tots els seus socis. Per accedir a aquest descompte hauran d’acreditar la seva pertinença a l’organització en qüestió. Aquestes organitzacions són les següents:

  • Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Descomptes per a membres d’organitzacions amb conveni específic

  • Cercle Artístic de Sant Lluc: En un acord de reciprocitat, els socis de Cercle Artístic de Sant Lluc (amb un mínim d’antiguitat de 6 mesos) podran ser socis de l’Ateneu sense pagar quota d’ingrés i amb un descompte del 50% de la quota. Així mateix, els socis de l’Ateneu podran ser-ho del Cercle pel mateix preu i condicions.
  • Ateneu de Maó: Els socis de l’Ateneu de Maó podran ser socis de l’Ateneu sense pagar quota d’ingrés i amb un descompte del 50% de la quota el primer any.
  • Ateneu de l’Alguer: Els socis de l’Ateneu Alguerès podran ser socis de l’Ateneu sense pagar quota d’ingrés i amb un descompte del 50% de la quota el primer any.
  • Ateneo de Madrid: Els socis de l’Ateneu de Madrid podran ser socis de l’Ateneu sense pagar quota d’ingrés i amb un descompte del 50% de la quota el primer any.
  • Subscriptors Bernat Metge (no paguen quota d’ingrés).
  • Centre de Lectura de Reus (no paguen quota d’ingrés).
  • Amics UAB (no paguen quota d’ingrés)

Descomptes

15% Descomptes si portes un nou soci a l’Ateneu

Descompte 50% per a la parella de socis ordinaris individuals

Els fills i néts de socis estaran exempts de pagar la quota d’ingrés

50% Descomptes per socis de 16 a 18 anys

50% Descomptes per socis de 18 i 25 anys

25% Descomptes per socis de 26 i 29 anys

60% Descomptes per a socis amb residència habitual a l'estranger

Els socis que superin els cinquanta anys com a socis de l'Ateneu quedaran exempts de pagament de quota i passaran a considerar-se socis honoraris.

Sol·licitud d'alta com a soci

Desgravació de donacions

Els socis tenen dret a deduir a la declaració de la renda un percentatge de més del 50% de la seva aportació anual a l’Ateneu Barcelonès, a efectes de la Campanya de Renda 2018.

Deducció per utilitat pública

Import fins a 150 euros

Percentatge de deducció
75%

Resta aportació*

* la deducció s'incrementa al 35% en els casos de reiterades donacions a una mateixa entitat (per a més informació contactar amb l'Agència Tributària).

Aquesta deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l’exercici.

30%

Deducció per promoció de la llengua catalana

Donacions en general

per ser l’Ateneu Barcelonès una associació que té com a finalitat promoure la llengua catalana i figura en el cens d’entitats de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta deducció té un límit del 10% de la quota íntegra autonòmica.

15 %
Preu: Fes-te soci des de 34€ Inscriu-te