Lloguer i ús dels calaixos

L’Ateneu ofereix als socis la possibilitat de llogar el calaix d’un armariet per a  dipositar-hi els objectes personals.

Els usuaris dels calaixos hauran d’acceptar i respectar el reglament  d’ús que es detalla a continuació:

1.- Únicament podran tenir armariets els associats a l’Ateneu Barcelonès. No es permet el traspàs dels calaixos.

2.- S’haurà d’abonar un dipòsit de 30 euros en el moment de l’adjudicació i se’ls lliurarà una còpia de la clau del calaix. Aquest dipòsit es retornarà quan l’usuari es doni de baixa sempre que retorni la clau abans que aquesta baixa sigui efectiva. Caldrà aportar el rebut corresponent del dipòsit satisfet.

3.- El soci és responsable de l’ús i del contingut del calaix. L’Ateneu no es fa responsable dels objectes dipositats, en cas de robatori, desaparició o deteriorament del material que es guardi al seu interior. En cap cas s’hi podrà dipositar aliments o begudes, encara que estiguin tancats hermèticament.

4.- No es permet cap modificació de l’armariet ni cap canvi de pany. Aquests canvis només podrà fer-los l’Ateneu Barcelonès. Si hi hagués algun problema amb el pany, caldrà avisar a Atenció al soci. En cas de pèrdua de la clau s’abonarà la taxa corresponent per a la seva reposició.

5.- Un cop l’any es farà el manteniment i neteja general de tots els armariets. Prèviament, s’informarà a tots els socis titulars dels calaixos de les dates en què hauran de permetre’n l’obertura per a dur a terme aquestes tasques de manteniment.

 

Normativa del lloguer de calaixos

Descarrega-te-la

Ateneubcn.cat participa al Programa KIT DIGITAL, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Kit digital