Sobre l´Ateneu

Equip

GERÈNCIA

Oriol Bota

obota@ateneubcn.cat

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Judith Garcia (cap d’àrea)
jgarcia@ateneubcn.cat

Àngels Anguera
aanguera@ateneubcn.cat

Montserrat Llansola
mllansola@ateneubcn.cat

Josep Ninou
jninou@ateneubcn.cat

Gema Val
gval@ateneubcn.cat

BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC

Sergi Montes (cap d’àrea)
smontes@ateneubcn.cat

Merche Blanco (coordinadora de processament documental i catalogació)
mblanco@ateneubcn.cat

Elena Álvaro
ealvaro@ateneubcn.cat

Lluís Barràs
llbarras@ateneubcn.cat

Marta Bilbeny
mbilbeny@ateneubcn.cat

Montserrat Caparrós
mcaparros@ateneubcn.cat

Nuara López
nuara@ateneubcn.cat

Laura Nieto
lnieto@ateneubcn.cat

Adán Server
aserver@ateneubcn.cat

Miguel Ángel Torrijos
mtorrijos@ateneubcn.cat

COORDINACIÓ CULTURAL

Xavi Padrissa (cap d’àrea)
xpadrissa@ateneubcn.cat

Laia Amorós
lamoros@ateneubcn.cat

Bernat Pareja
bpareja@ateneubcn.cat

Jordina Prats
jprats@ateneubcn.cat

MANTENIMENT

Lluís Barceló
lbarcelo@ateneubcn.cat

PROTOCOL

Montserrat Franquesa
mfranquesa@ateneubcn.cat

SERVEIS I CONSERGERIA

Montserrat Roig (responsable)
mroig@ateneubcn.cat

Felip Artero
fartero@ateneubcn.cat

Manoli Cuesta
mcuesta@ateneubcn.cat

José Márquez
jmarquez@ateneubcn.cat

Ateneubcn.cat participa al Programa KIT DIGITAL, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Kit digital