Càrrec: Tresorer-comptador

Censor Jurat de Comptes, llicenciat en Dret, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, soci Fundador de l’empresa FAURA-CASAS Auditors Consultors (1986), president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (2010-2018), tresorer de l’Associació Intercol·legial de Catalunya (2011-2018), President d’ACCID-Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (2018-…), Tresorer d’AMA -Arc Mediterrani d’Auditors- (2018-…).

Ateneubcn.cat participa al Programa KIT DIGITAL, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Kit digital