Elisabet Cirici i Amell

Càrrec: Conservadora

Arquitecta per l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona i Màster en Gestió Urbanística per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Actualment ocupa el càrrec de Directora general d’urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat des de 2018.

Anteriorment ha ocupat diferents càrrecs relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme. El 1988 es va incorporar a l’Institut Municipal de Promoció Urbanística (IMPUSA), on va treballar en les obres d’infraestructures olímpiques pels Jocs del 1992. En posterioritat va treballar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i en concret a la Direcció General d’Urbanisme, ocupant  diferents responsabilitats, la darrera com a Responsable de territori a la Secretaria de Territori i Mobilitat. El 2011 va ser nomenada Subdirectora de sòl i habitatge i posteriorment Directora d’operacions a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).

Ha impartit docència en diversos postgraus i màsters sobre temes d’ordenació del territori i gestió urbanística a diferents universitats, col·legis professionals i seminaris.

Coordinadora de la tertúlia Vespres a l’Ateneu des de 2018.

Ateneubcn.cat participa al Programa KIT DIGITAL, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Kit digital